சிரிப்பு.

வெற்றி பெற்று சிரிப்பவன் - வீரன்.
துன்பத்தில் சிரிப்பவன் - மனிதன்.
கோபத்தில் சிரிப்பவன் - சிந்தனையாளன்.
இன்பத்தில் சிரிப்பவன் -முட்டாள்.
எதுவென்று தெரியாமல் சிரிப்பவன் -பாசாங்கு செய்பவன்.
கண்ணைப் பார்த்து சிரிப்பவன் - கஞ்சன்.
ARUN KUMAR NEVER GIVE UP-NOW AVAILABLE IN MOBILES , ANDROID , TABS.

TOTAL PAGE VIEWERS

Wednesday, April 16, 2014

யானையின் நாடித்துடிப்பு .                                 
                                                 யானையின் நாடித்துடிப்பு                                        
                                                 
மனிதர்களின் நாடித்துடிப்பை அறிவதற்கு மருத்துவர்கள் கையைப் பிடித்து பார்கிறார்கள் . அதுபோல யானையின் நாடித்துடிப்பை அறிய வேண்டுமானால் அதன் காதுகளுக்குப் பின்னால் காணப்படுகிற நரம்புகளைத் தொட்டு விலங்கியல் மருத்துவர்கள் அறிகிறார்கள் .

Friday, March 7, 2014

சூரியனின் எடை இழப்பு.                                                          சூரியனின் எடை இழப்பு  
                                    சூரியனில் நிகழும் அணுக்கரு பிணைப்பு நிகழ்வால் அதிகப்படியான வெப்பம் உமிழப்படுகிறது . இதனால் சூரியன் ஒரு வினாடிக்கு ஒரு கோடி கிலோ எடையை இழக்கிறது . அப்படியிருந்தும் சூரியன் இன்னும் பல கூடி ஆண்டுகள் ஆயுள் கொண்டிருக்கிறது என்கிறார்கள் விஞ்ஞானிகள் .

Friday, February 21, 2014

WHY ARE ROCKS MADE OF ?

ANSWER :- EVERY TYPE OF ROCK HAS ITS OWN "RECIPE" OF ONE OR MORE MINERALS . THERE ARE ABOUT 4,000 MINERALS FOUND ON EARTH , EACH WITH ITS OWN UNIQUE SHARP AND COLOUR . EARTH'S ROCKS ARE LIKE BURIED TREASURE - THEY ARE FULL OF VALUBLE MINERALS  AND CONTAIN METALS , GEMSTONE , FOSSILS , AND FUELS , SUCH AS COAL AND GAS.

Monday, January 27, 2014

கேள்விக்குறி .[?].

                                                                  கேள்விக்குறி

                                       வார்த்தைகளுக்கு இடையே இடைவெளி விட்டும் , வரிகளுக்கு இடையே இடைவெளி விட்டும் , காற்புள்ளி , அரைப்புள்ளி , முக்காற் புள்ளி முதலியவற்றை இட்டு எழுதும் வழக்கத்தை முதலில் கையாண்டவர்கள் கிரேக்கர்கள் . இன்று நாம் பயன்படுத்தும் கேள்விக் குறியையும் , புள்ளி முறைகளையும் 1515-ஆம் ஆண்டில் இத்தாலியரான 'அல்ரூஸ் மனுஷயஸ்' என்பவர்தான் அமைத்து வைத்தார் . 

Friday, January 17, 2014

பென்குவின்.

                                                                   பென்குவின்

                        அண்டார்டிக்காவில் உறை நிலைக்கு கீழ் குளிர்ந்துள்ள நீரில் மனிதனால் 15 வினாடிகள் கூட உயிர்த்திருக்க முடியாது . ஆனால் அதே நீருக்குள் பென்குவின் பறவையால் 700 அடி ஆழத்தில் 20 நிமிடங்களுக்கு மூழ்கி இருந்து இரை தேட முடியும் .அவ்வளவு குளிரைத் தாங்கும் வகையில் இயற்கையில் அதன் தோல் அமைப்பில் கொழுப்பு பதிவுகளும் , ரோமங்களும் மிகுந்து காணப்படுவது ஆச்சரியம்தான் !    

Friday, January 10, 2014

உலக அதிசயங்கள்.


பொலிவியா நாட்டில் 'பூயாரெய்மண்டி' என்ற ஒரு வகை தாவரம் உள்ளது . இது வளர்ந்து 80-150 ஆண்டுகளுக்கு பின்பே பூப்பூக்க ஆரம்பமாகிறது .

CONTACT FORM.

Name

Email *

Message *

CRICKET GAME.

Fish